Muziekantiquariaat
Boeken over muziek
Bladmuziek
Gitaarsnaren
Bestelformulier
Leveringen
Leveringsvoorwaarden
Contact
Sitemap

Leveringsvoorwaarden

Bestellingen vanuit Nederland

 • Kwaliteit: De muziekboeken worden geleverd volgens de beschrijving in onze catalogus.
 • Risico verzending: Het verzenden van de bestelling is voor risico van de koper, eventueel is na overleg een verzekerde bestelling of een aangetekende bestelling mogelijk. De meerkosten hiervan komen ten laste van de koper.
 • Koopovereenkomst: Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per email. Controleer deze goed en bevestig daarna de order. Met het bevestigen van de order geeft u aan akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden.
 • Betaling: Deze dient binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling te worden gedaan door overmaking op rekeningnummer 67.99.62.107 ten name van Muziekantiquariaat en Gitaarsnaren Oisterwijk onder vermelding van het factuurnummer.
 • Verzendkosten: Deze bedragen minimaal €2,20 en zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van de zending.
 • Bestellingen: Deze worden per post verstuurd, tenzij anders is overeengekomen.
 • Eigendom: De goederen blijven eigendom van Muziekantiquariaat en Gitaarsnaren Oisterwijk totdat de factuur volledig is betaald.
 • Invullen bestelformulier: Alleen volledig ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Met name is het belangrijk om behalve ons nummer tevens de titel in het bericht te vermelden.
 • Retourzending:
  • Muziekboeken: In verband met de mogelijkheid tot het kopiëren van de muziekboeken is retourzending in principe niet mogelijk. Alleen als de muziekboeken niet (volledig) voldoen aan de beschrijving in de catalogus kunnen muziekboeken op kosten van de verkoper worden geretourneerd. Retourzendingen dienen de verkoper in dezelfde staat te bereiken als waarin deze zijn verzonden. Voordat tot een retourzending kan worden overgegaan dient eerst de reden daarvan via email of via het bestelformulier ter kennis te worden gebracht aan de verkoper. Gelieve in dit geval het factuurnummer te vermelden.
  • Gitaarsnaren: Deze kunnen alleen in de originele verpakking worden geretourneerd. Vanzelfsprekend mogen de gitaarsnaren niet gebruikt zijn.
  • Termijn: Het voornemen tot retourzendingen dient de koper binnen 2 weken na levering ter kennis te brengen aan de verkoper

 

Bestellingen vanuit het buitenland

Bestellingen vanuit het buitenland zijn uiteraard mogelijk.
De leveringsvoorwaarden zijn dezelfde als bestellingen vanuit Nederland met uitzondering van:

 • Verzendkosten: Deze zijn afhankelijk van de werkelijke kosten van verzending. De kosten voor verzending staan vermeld op de factuur.
 • Betaling: Betaling dient te geschieden voordat verzending plaatsvindt.